Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Milan Lach - Požehnanie trvá naveky

24.12.2022 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, dnes sa Vám srdečne prihovára Vladyka Milan Lach. Božie požehnanie je nám dané z milosti a naveky, ako však môžeme byť s Bohom v harmónii?


Facebook Instagram Youtube