Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Kedy už konečne pochopíme? - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

17.01.2023 | Homílie

Milí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa vladyka Peter Rusnák zamýšľa aj nad tým, prečo stále vidíme, no nechápeme. Máme síce zdravé oči, no naša myseľ je zatemnená a srdce zatvrdené. Tvárime sa, že sme ochotní pomôcť, no naša pomoc je povrchná a zakaždým očakávame protislužbu.


Facebook Instagram Youtube