Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vidíme len pozlátko - OTEC PETER IĽKO - HOMÍLIA / KÁZEŇ

23.01.2023 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol otec Peter Iľko. Každý veriaci kresťan by mal vedieť, že aj on môže byť apoštolom Božieho slova. Predtým ho ale musíme pozorne čítať a rozjímať nad každým slovom.


Facebook Instagram Youtube