Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sme ochotní zrieknuť sa všetkého? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

07.02.2023 | Homílie

Milí diváci, prinášame vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ počas Archijerejskej sv. liturgie v Bazilike minor v Michalovciach. Vladyka Cyril rozjíma nad tým, prečo čelíme duchovnému slalomu a prečo sa niektorí z nás stále nechcú zmeniť.


Facebook Instagram Youtube