Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ako sa vymaniť z manželského stereotypu? - manželia Urigovci

14.02.2023 | Národný týždeň manželstva

Keď kráčame k Bohu, kráčame zároveň aj k sebe. V manželstve je dôležité robiť aj malé veci s veľkou láskou. Tých ciest ako vytrvať je však mnohonásobne viac.


Facebook Instagram Youtube