Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA MILAN LACH SJ: Nedeľa ortodoxie

26.02.2023 | Evanjelium na dnes

Milí diváci v dnešnom evanjeliu sa biskup Lach zamýšľa nad tým, čo formuje charakter každého človeka a kresťana, aký význam majú pre gréckokatolícku cirkev jednotlivé ikony i nad tým, ako by sa mal skutočný nasledovník Krista v chráme správať.


Facebook Instagram Youtube