Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

MLÁDEŽNÍCI V JUSKOVEJ VOLI OSLAVOVALI PÁNA

13.03.2023 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Deti sa počas tohto týždňa učili žiť ako „Nebešťania smerujúci do neba.“ Počas týchto dní spoznávali svätých, Pannu Máriu a Pána Ježiša ako ich najlepších kamarátov. Zdroj: GRKATPO | https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3803


Facebook Instagram Youtube