Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ako vyzerá Boží zázrak? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

02.05.2023 | Homílie

Milí diváci, pozrite si homíliu vladyku Cyrila, ktorú predniesol počas spomienkovej liturgie venovanej pripomienke útlaku gréckokatolíkov v druhej polovici minulého storočia. Prečo bol biskup sám na pár chvíľ ochrnutý? Dá sa ochrnúť aj inak než telesne?


Facebook Instagram Youtube