Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Nadšenie z Boha pomaly ochabuje - OTEC RASTISLAV ČIŽIK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

12.05.2023 | Homílie

Milí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa o. Čižik zamýšľa nad tým, ako by mala vyzerať duchovná injekcia každého kresťana. Jedno z najznámejších evanjelií dáva nebeskému Otcovi vzácny titul, ktorý však nie je jednoduché pochopiť.


Facebook Instagram Youtube