Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCHIJEREJSKÁ SV. LITURGIA POD VEDENÍM VLADYKU CYRILA V KOŠICIACH

16.05.2023 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V úvode sv. liturgie všetkých prítomných privítal domáci farár, o. Jozef Matejovský a o. Michal Galmus, výpomocný duchovný farnosti. Otec arcibiskup vo svojej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení slepého od narodenia. Zdroj: GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2023...


Facebook Instagram Youtube