Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

BUDÚCI ANIMÁTORI SA UČILI AKO KRITICKY MYSLIEŤ

18.05.2023 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov školy učeníka a 35 účastníkov školy služby. Zdroj: GRKATPO | https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3838


Facebook Instagram Youtube