Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Technológie zmenili našu vieru - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

29.05.2023 | Homílie

Milí diváci, pripomeňte si homíliu, ktorú predniesol vladyka Cyril počas Archijerejskej sv. liturgie v Bazilike minor v Michalovciach. Biskup zdôrazňuje, že mnoho vecí, ktoré sa prvotne javili ako nemožné, sa stali bežnou súčasťou našich životov. Kedy príde Svätý Duch znovu?


Facebook Instagram Youtube