Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo pre nás znamená dedičstvo otcov? - OTEC JOZEF URVINITKA - HOMÍLIA / KÁZEŇ

07.07.2023 | Homílie

Milí diváci, vypočujte si homíliu z pútnického miesta v Litmanovej, v ktorej sa otec Urvinitka zamýšľa nad historickým posolstvom, ktoré nám zanechali naši predkovia. Tvrdosť viery nemusí byť stále len na osoh.


Facebook Instagram Youtube