Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POZVÁNKA - púť Ľutina - sestra Petronela

13.07.2023 | Pozvánka/Príhovor

Milí diváci, vo svojej pozvánke nám sestra Petronela pri pripomína známe Kristovo posolstvo, ktoré vyzdvihuje silu spoločnej modlitby. Pokiaľ sa viacerí ľudia modlitba za tú istú vec v rovnakom čase, sila modlitby je neporovnateľne vyššia.


Facebook Instagram Youtube