Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

S týmto sme skutočne nerátali - OTEC JOZEF URVINITKA - HOMÍLIA / KÁZEŇ

20.07.2023 | Homílie

Milí diváci, počas liturgie z pútnického miesta v Litmanovej zaznelo z úst otca Urvinitku niekoľko podnetných informácií. Prečo robíme stále tie isté chyby?


Facebook Instagram Youtube