Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pravá láska bolí – OTEC JOZEF URVINITKA – HOMÍLIA / KÁZEŇ

25.07.2023 | Homílie

Drahí diváci, v homílii sa otec Urvinitka zamýšľa nad významom viery v dnešnej dobe, ktorá sa pomaly vytráca z našich rodín. Je potrebné žehnať naše deti? A má viera ešte zmysel?


Facebook Instagram Youtube