Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vzďaľujeme sa od Božieho kráľovstva - PROTOSYNKEL VLADIMÍR SKYBA - HOMÍLIA / KÁZEŇ

27.07.2023 | Homílie

Milí diváci, v homílii z katedrály v Bratislave sa protosynkel Vladimír Skyba zamýšľa nad hodnotami a Božími zámermi. Prijímame Božie kráľovstvo?

A veríme, že Boh chce dobré?


Facebook Instagram Youtube