Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Nikto z nás nie je dokonalý - OTEC MAREK KOLESÁR - HOMÍLIA / KÁZEŇ

03.08.2023 | Homílie

Milí diváci, v homílii z hory Zvir sa otec Marek Kolesár zamýšľa nad Božou vôľou v našich životoch. Vidíme Boha v našom živote? Čo je jeho vôľou?


Facebook Instagram Youtube