Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE BOLI STRETNUTÍM SO ŽIVÝM KRISTOM

11.08.2023 | Zo života gréckokatolíkov

Pri generálnej audiencii v stredu 9. augusta pápež František prijal veriacich v aule Pavla VI. Ako zvyčajne po návrate z apoštolskej cesty zhrnul svoju skúsenosť z Portugalska pri príležitosti Svetových dní mládeže, kde strávil päť dni od 2. do 6. augusta, a verejne sa poďakoval všetkým spolupracovníkom za dôkladnú prípravu a realizáciu podujatia. Zdroj TKKBS | https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230809035&fbclid=IwAR27r0O4rjIuw7K7MskcsueLqPsxVoR9xREmaCX6B8HgchD5IG2iDl5ZO6s


Facebook Instagram Youtube