Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Prečo sa nám rozpadajú vzťahy? - JAROSLAV LAJČIAK – HOMÍLIA / KÁZEŇ

23.08.2023 | Homílie

Drahí diváci, archimandrita Jaroslav Lajčiak sa v prekrásnej homílii z Ľutinskej hory zamýšľa nad našou vierou a ochotou slúžiť Bohu i blížnym. Kadiaľ vedie cesta svätosti? A koľko času venujeme sebe, a koľko službe iným?


Facebook Instagram Youtube