Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vojna nezačína výstrelmi – VLADYKA CYRIL VASIĽ – HOMÍLIA/KÁZEŇ

31.08.2023 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu s podobenstvom, v ktorej sa vladyka Cyril Vasiľ zamýšľa nad našou vierou, smerovaním tohto sveta, a nad otázkami dnešnej doby. Strhávajú nás národnostné vášne? Nechávame sa pohltiť vlastným egom? Kázeň arcibiskupa Cyrila Vasiľa bola prednesená 27. 8. 2023 pri príležitosti Odpustovej slávnosti bl. Metoda Dominika Trčku CSsr v Bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach.


Facebook Instagram Youtube