Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA MILAN LACH: Nedeľa 14. týždňa po Päťdesiatnici

03.09.2023 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, v dnešnom evanjeliu budeme počuť podobenstvo o svadobnej hostine v Božom Kráľovstve, na ktorú boli pozvaní mnohí, a mnohí to pozvanie odmietli. Vladyka Milan Lach sa zamýšľa nad našou vierou a našou ochotou kráčať za Kristom. Vyháňame sa z kráľovstva spásy? Vieme Bohu povedať áno?


Facebook Instagram Youtube