Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Náš život je plný rozhodovania – VLADYKA CYRIL VASIĽ – HOMÍLIA/KÁZEŇ

13.09.2023 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa vladyka Cyril Vasiľ zamýšľa nad našou vierou, smerovaním tohto sveta, a nad otázkami dnešnej doby. Aké sú tajomstvá Máriinho života? Kázeň arcibiskupa Cyrila Vasiľa bola prednesená 9.9. 2023 pri príležitosti chrámové sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v Košickej katedrále.


Facebook Instagram Youtube