Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Klokočovská ikona spája všetkých – KARDINÁL PIETRO PAROLIN – HOMÍLIA/KÁZEŇ

18.09.2023 | Homílie

Drahí diváci,
kardinál Pietro Parolin pozval prítomných pútnikov v Klokočove k zastaveniu sa, využijúc slová starobylej piesne z Klokočova – Zastav sa popočúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým.
Ocenil spoluprácu gréckokatolíckej, rímskokatolíckej i pravoslávnej cirkvi, vrátane miestnych samospráv, ktoré iniciovali vyhlásenie Klokočovskej Božej Matky za Patrónku Zemplína. História hovorí, že Madona v Klokočove prejavila materinskú ochranu a útechu prostredníctvom sĺz. Vyjadrila dojatie a prijala bolesť ľudu, ktorý ju vzýval a prosil o mier a jej nebeskú ochranu. Tieto duchovné slzy súcitu a milosrdenstva roní naďalej, dokonca aj dnes. Na záver homílie prítomných povzbudil, aby Máriu vždy vyhľadávali a modlili sa k nej ako k Matke. Už stáročia sa v jednej starobylej modlitbe opakuje Ad Jesum per Mariam, teda k Ježišovi prostredníctvom Márie.

Kázeň Vatikánskeho štátneho tajomníka, kardinála Pietra Paroliniho bola prednesená 16. 9. 2023 počas púte ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky v Klokočove.


Facebook Instagram Youtube