Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

NOVÉ RELIKVIE SV. GERARDA - Bazilika minor Michalovce

13.10.2023 | Pozvánka/Príhovor

Bazilika minor v Michalovciach získala relikvie 1. stupňa sv. Gerarda. Jedná sa o jediné na Slovensku v Gréckokatolíckej cirkvi. Svätý Gerard Majella sa narodil v 18. storočí na juhu Talianska do rodiny z chudobnejších pomerov. Jeho rodičia však boli zbožnými a čnostnými kresťanmi. Gerard mával už ako dieťa zjavenia Panny Márie, Ježiša a anjelov. Rád trávil čas pred svätostánkom, a to cez deň i v noci. Po viacerých ťažkostiach ho prijali u redemptoristov. Gerard pracoval ako krajčír, kostolník a kuchár, ale bol aj, hospodárom kláštora, vrátnikom a ošetrovateľom chorých. Nakoniec i sám ochorel a ako 29-ročný zomrel v extáze, pri ktorej videl Pannu Máriu. Svätý Gerard je patrónom detí, tehotných žien a matiek. Relikvie budú sprístupnené verejnosti 16. októbra, na jeho sviatok. Svätý Gerard, pros za nás!


Facebook Instagram Youtube