Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Kristus je lekárom duší a tiel - VLADYKA PETER RUSNÁK – HOMÍLIA/KÁZEŇ

13.10.2023 | Homílie

Drahí diváci,
prinášame vám homíliu Vladyku Petra Rusnáka pri príležitosti posviacky Domu úľavy svätého Charbela.
Vladyka sa zamýšľal nad našou vierou, jej povrchnosťou a slepou túžbou po uzdravení bez ohľadu na Božiu vôľu. Prečo prišiel Ježiš na tento svet? Vyprázdňujeme Kristov kríž?


Facebook Instagram Youtube