Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Je šírenie viery v dnešnej dobe zbytočné? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA/KÁZEŇ

19.10.2023 | Homílie

Drahí diváci,
v dnešnej homílii sa arcibiskup Cyril Vasiľ zamýšľa nad semiačkami viery a evanjelia, ktoré každý z nás má šíriť a rozsievať okolo nás. Je Evanjelium určené každému? Prinášame dobrú úrodu?

Homília bola prednesená 15. 10. 2023 v Bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach.


Facebook Instagram Youtube