Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VIANOČNÝ PRÍHOVOR: Vladyka Cyril Vasil: S nami Boh!

24.12.2023 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, už o chvíľu nastane čas Božieho narodenia a preto sa nám chce vladyka Cyril Vasiľ SJ prihovoriť nádhernými slovami a priniesť nám do sŕdc a do všetkých domácností zvesť o príchode Spasiteľa. Atmosféru Vianoc definuje pochopenie potreby vzájomných medziľudských vzťahov. Podstatou Vianoc je vzájomný vzťah Boha a človeka. Boh prichádza medzi ľudí, aby sa priblížil každému z nás. Započúvajte sa preto s nami do vianočného príhovoru vladyku Cyrila.


Facebook Instagram Youtube