Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VIANOČNÝ PRÍHOVOR: Vladyka Milan Lach: Boh je láska

25.12.2023 | Pozvánka/Príhovor

Vladyka Milan Lach nám vo svojom vianočnom príhovore pripomína, že sviatky Narodenia Ježiša Krista sú oslavou Boha, ktorý je láska. Vidíme Božieho syna odpočívať v jasliach, ale zároveň sa Kristus nachádza po otcovej pravici. Prajme si sviatky naplnené láskou a Božou milosťou a prenesme sa na chvíľu do Dávidovho mesta k jasličkám, tam, kde sa narodil Spasiteľ, kde sa narodila večná láska.


Facebook Instagram Youtube