Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR: VLADYKA CYRIL VASIĽ: Majme túžbu začať odznova

01.01.2024 | Pozvánka/Príhovor

Drahí diváci, prinášame vám novoročný príhovor vladyku Cyrila Vasiľa: Začiatok kalendárneho nového roka nám dáva možnosť začať odznova. Boh nám dáva každý nový deň na nápravu a odpustenie sebe aj iným. Bez Božej pomoci to však nedokážeme. Dovoľme Božej milosti nás tento rok sprevádzať!


Facebook Instagram Youtube