Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V rieke Jordán sa prejavuje Božia moc a láska - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA/KÁZEŇ

06.01.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa vladyka Cyril Vasiľ zamýšľa nad významom krstu: pokrstenia v kontexte Evanjelia ako aj nad našou sviatosťou krstu. Pochybujeme o zmysle života? Budeme hriešni a nedokonalí už naveky? Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa bola prednesená 6. 1. 2024 pri príležitosti Jordánskeho svätenia vôd na brehu Zemplínskej Šíravy v Klokočove.


Facebook Instagram Youtube