Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Človek je schopný najväčšieho ublíženia - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA/KÁZEŇ

08.01.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa vladyka Peter Rusnák zamýšľa nad podstatou a slávením sviatku Bohozjavenia, našou vierou a hriechmi, ktoré nás ťažia. Je naša viera mŕtva? Zabil Boh hriech vo vodách potopy? Chceme Ježiša za nášho kráľa?

Homília vladyku Petra Rusnáka bola prednesená 7. 1. 2024 v Katedrálnom chráme povýšenia Svätého kríža Bratislava.


Facebook Instagram Youtube