Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Naša cesta pokračuje ďalej – VLADYKA JONÁŠ JOZEF MAXIM – HOMÍLIA/KÁZEŇ

28.01.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si primičnú homíliu vladyku Jonáša Maxima, v ktorej nám približuje význam čítania o Márnotratnom synovi a porovnáva nás so synmi spomenutými v dnešnom Evanjeliu. Rozumieme Božím zámerom? Ako máme hľadať vôľu Božiu? Budeme hriešni a nedokonalí už naveky? Homília arcibiskupa Jonáša Maxima bola prednesená 28. 1. 2024 pri príležitosti jeho primičnej archijerejskej sv. liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove


Facebook Instagram Youtube