Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Modlitba premôže aj strach z vojny – VLADYKA JONÁŠ MAXIM – HOMÍLIA/KÁZEŇ

06.02.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu, v ktorej sa arcibiskup Jonáš J. Maxim zamýšľa nad našou vierou, potrebou modlitby a nad smerovaním dnešného sveta. Uvidíme niekedy Krista? Je naša viera neochvejná? Ku komu sa dostaneme po smrti? Kázeň arcibiskupa-metropolitu Jonáša Jozefa Maxima bola prednesená 3. 2. 2024 pri príležitosti Metropolitného dňa zasväteného života v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach.


Facebook Instagram Youtube