Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vstúpili sme do pôstneho obdobia - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA/KÁZEŇ

16.02.2024 | Homílie

Drahí diváci,
vypočujte si homíliu vladyku Petra Rusnáka, v ktorej sa zamýšľa nad podstatou Veľkého pôstu a podstatou nášho kresťanského bytia. Prečo si máme vzájomne odpúšťať? Je naša ľútosť len prázdna reč? Zaslúžime si odpustenie?

Kázeň vladyku Petra Rusnáka bola prednesená 11. 2. 2024 počas Syropôstnej nedele v bratislavskej katedrále.


Facebook Instagram Youtube