Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čaká nás koniec? – VLADYKA MILAN CHAUTUR – HOMÍLIA/KÁZEŇ

20.02.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu vladyku Milana Chautura, v ktorej nás vyzýva k pokániu a k úprimnej viere v Božiu lásku a odpustenie. Uvedomujeme si svoju maličkosť? Môžeme sa opäť vrátiť do raja? Čaká nás koniec? Homília bola prednesená 19. 2. 2024 počas liturgie vopred posvätených darov z Baziliky minor v Michalovciach.


Facebook Instagram Youtube