Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Dáme dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde? – VLADYKA CYRIL VASIĽ – HOMÍLIA/KÁZEŇ

06.03.2024 | Homílie

Drahí diváci, v homílii sa vladyka Cyril Vasiľ zamýšľa nad našim vzťahom k Bohu a strachom zo smrti. Vladyka vysvetlil, prečo sa modlíme za zosnulých - nie ako pohania, ktorí sa modlili k mŕtvym, aby im nič nespravili, ale naopak vo viere vo večný život, aby sme ho my aj zosnulí dosiahli. Vieme si zaručiť miesto v Nebi? Dáme dobrú odpoveď na Kristovom súde? Dá sa Boh oklamať? Homília bola prednesená 2. 3. 2024 počas Archijerejskej sv. liturgie v Bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach.


Facebook Instagram Youtube