Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo nám radí náš rozum, a čo Boží duch? – VLADYKA JONÁŠ MAXIM – HOMÍLIA/KÁZEŇ

15.03.2024 | Homílie

Drahí diváci, vypočujte si homíliu vladyku Jonáša, v ktorej sa zamýšľa nad našim vzťahom k blížnym a vierou v Krista. Sme pozorní voči ľuďom okolo nás? Aký má s nami Boh zámer? Čo nám radí náš rozum, a čo Boží duch? Homília bola prednesená 10. 3. 2024 počas archijerejskej svätej liturgie v studitskom monastieri v Univskej lavre.


Facebook Instagram Youtube