Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Stále v nás prebýva neodpustenie – VLADYKA JONÁŠ MAXIM – HOMÍLIA/KÁZEŇ

27.03.2024 | Homílie

Drahí diváci, prinášame vám homíliu vladyku Jonáša Maxima, v ktorej sa zamýšľa nad našim duchovným prežívaním Veľkého týždňa a nad našou vierou v zmŕtvychvstanie. Ku komu sa hlásime? Prichádzame do chrámu v radosti? Poznáme cestu k slobode? Homília bola prednesená 24. 3. 2024 počas Kvetnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.


Facebook Instagram Youtube