Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VEĽKONOČNÝ PRÍHOVOR: ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK: Dnes sa chce s nami stretnúť Kristus

31.03.2024 | Pozvánka/Príhovor

Christos voskrese! Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v dnešnom príhovore prináša dobrú zvesť. Kristus v dnešný deň prichádza ku každému, nielen k svojim učeníkom, ale robí to už tisícky rokov. Radujeme sa! Prajeme Vám požehnané sviatky Paschy.


Facebook Instagram Youtube