Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES – VLADYKA JONÁŠ MAXIM – Svätá a veľká nedeľa Paschy

31.03.2024 | Evanjelium na dnes

Christos voskrese! Drahí diváci, vypočujte si zamyslenie k dnešnému evanjeliu. Vladyka Jonáš Maxim sa zamýšľa nad smrťou a strachom prítomným v našich životoch, ktoré boli navždy prekonané Kristovým zmŕtvychvstaním. Toto je deň, ktorý nám dal Pán! Radujme sa v Kristovom vzkriesení. Prajeme vám požehnané sviatky Paschy!


Facebook Instagram Youtube