Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Na počiatku všetkého bolo Slovo - VLADYKA PETER RUSNÁK – HOMÍLIA/KÁZEŇ

02.04.2024 | Homílie

Christos voskrese! Drahí diváci, prinášame vám homíliu vladyku Petra Rusnáka, v ktorej nám približuje význam Jánovho evanjelia a zamýšľa sa nad silou slova: slova Božieho aj slov vychádzajúcich z našich úst. Čo je posolstvom Paschy? Stojíme na ceste spásy? Prijímame Božie slovo v našom živote? Homília bola prednesená 31. 3. 2024 počas archijerejskej sv. liturgie v nedeľu Paschy, v Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave.


Facebook Instagram Youtube