Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V SLOVINKÁCH

24.04.2024 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Dňa 21. apríla sa konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Milanom Lachom, pomocným bratislavským biskupom. Zdroj GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2024-04-21-080357-odpustova-slavnost-v-slovinkach


Facebook Instagram Youtube