Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (88) - Sv. Izák Sýrsky - To najlepšie patrí všetkým

17.06.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Nikodemus, ktorý zostavil slávnu zbierku učenia svätých otcov s názvom Filokalia povedal, že to najlepšie patri všetkým. Myslel tým, že svätosť nie je určená iba pre mníchov, ale pre každého človeka.


Facebook Youtube