Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

...S BOŽÍM SLOVOM (7) - Slepý strach

05.07.2020 | S Božím slovom

Strach nás robí neschopnými vidieť a rozoznávať dobré veci v našich životoch. Dá sa mu však postaviť.


Facebook Youtube