Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (7) - Slepý strach

05.07.2020 | S Božím slovom

Strach nás robí neschopnými vidieť a rozoznávať dobré veci v našich životoch. Dá sa mu však postaviť.


Facebook Instagram Youtube