Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ k Sviatku Zoslania Svätého Ducha

31.05.2020 | Pozvánka/Príhovor


Facebook Instagram Youtube