Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Skutočné kresťanstvo je nepohodlné, je provokujúce

07.06.2020 | Homílie

" Skutočné kresťanstvo je nepohodlné, je provokujúce, pretože vyžaduje zmenu, zrieknutie sa hriechu, ohlasuje a vyžaduje pokoru, čistotu, vernosť, sebaovládanie, zodpovednosť, spravodlivosť, odpúšťanie, štedrosť a množstvo ďalších nepopulárnych čností ..." Sledujte celú homíliu/kázeň vladyku CYRILA VASIĽA z eparchiálnej slávnosti chrámového sviatku Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá sa konala 30. mája.


Facebook Instagram Youtube