Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA - Vladyka Cyril Vasiľ SJ: Sme súčasťou dvoch kultúr - východnej a západnej...

06.07.2020 | Pozvánka/Príhovor

...Sme súčastou dvoch kultúr - východnej a západnej. Je to hendikep alebo výhoda?...
Cyril Vasiľ SJ a jeho homília/kázeň pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda počas odpustovej slávnosti v Sečovciach 5.7.2020.


Facebook Instagram Youtube