Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Keď sa Boh s nami rozpráva, počúvajme a reagujme na to - HOMÍLIA PRE DETI

11.07.2020 | Homílie

"Boh s nami rozpráva cez udalosti života a vnímavý človek to počuje a reaguje. Keď dnes počuješ jeho hlas, nezatvrď svoje srdce, ale odpovedaj a reaguj na to, lebo Boh s tebou rozpráva". Vladyka Peter Rusnák a jeho homília / kázeň pre deti. Vypočujte si celú homíliu / kázeň vladyku Petra Rusnáka z Letného tábora Bratislavskej eparchie, ktorý sa konal od nedele 5. júla do piatku 10. júla. Vyše 80 detí a mladých ľudí spolu s kňazmi eparchie, bohoslovcami a animátormi prežili dni naplnené bohatým duchovným a voľnočasovým programom. Nechýbala v ňom modlitba, evanjelizácia, katechéza, sv. liturgia, práca v skupinách, práca s Božím slovom, turistika, či záverečná opekačka pri táboráku.


Facebook Instagram Youtube