Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Potrebujeme počuť, že sme milovaní: PROTOSYNKEL VLADIMÍR SKYBA - HOMÍLIA / KÁZEŇ

14.07.2020 | Homílie

"Sila kresťanského posolstva spočíva v odpustení a láske. Život prichádza od Boha a lásky, ktorou nás Boh chce zahrnúť"


Facebook Instagram Youtube